el gràfic de tgn

2013·05·09 - Per una escola pública i de qualitat

contactar

Vaga Educació, matí: concentració davant SSTT a Tarragona

el gràfic

home


2010

2011

2012

2013

2014

concentració SSTT01

concentració SSTT02

concentració SSTT03

concentració SSTT04

concentració SSTT05

concentració SSTT06

concentració SSTT07

concentració SSTT08

concentració SSTT09

concentració SSTT10

concentració SSTT11

concentració SSTT12

concentració SSTT13

concentració SSTT14

concentració SSTT15

concentració SSTT16

concentració SSTT17

concentració SSTT18

concentració SSTT19

concentració SSTT20

concentració SSTT21

concentració SSTT22

concentració SSTT23

concentració SSTT24

concentració SSTT25


twitter @genofoto

fb el-gràfic

manifestació de la tarda

Totes les fotos són © Genoveva Seydoux