©genofoto, escalada

resum 2017: 2-via: "fissura hawk"

diverses repeticions del març al des. 2017 (31 fotos)

© genofoto, 2018 // twitter: @genofoto