©genofoto, escalada

resum 2017: 4-vies: "plou de tot menys aigua"

"cau de la rabosa", "10 mosquits", "ballnuts"

10·05, 09.07, 13.07, 02.08.2017 (31 fotos)

© genofoto, 2018 // twitter: @genofoto