©genofoto, escalada

"plou de tot menys aigua"

la Miloquera sse, Marçà, Priorat, 20-05-2017

via oberta des de baix

© genofoto, 2017 // twitter: @genofoto