©genofoto, escalada

"sostre esquirol - fissura hawk"

la Miloquera sse, Marçà, Priorat, 11-08-2017 i 06-08-2017

© genofoto, 2017 // twitter: @genofoto