©genofoto, escalada

"lo sostre de l'esquirol - fissura hawk"

la Miloquera sse, Marçà, Priorat, 17-09-2017

© genofoto, 2017 // twitter: @genofoto