logo gsf

escalada - arrampicata - climbing

2017·08 : "sostre esquirol - fissura hawk", Marçà, Priorat

2017·08 : "bivac hamaca", Marçà, Priorat

2017·08 : "lo santuari", Marçà, Priorat

2017·08 : "ballnut", Marçà, Priorat

2017·07 : "lo sostre de l'esquirol / fissura hawk", Marçà, Priorat

2017·07 : "10 mosquits", Marçà, Priorat

2017·07 : "lo cau de la rabosa", Marçà, Priorat

2017·07 : "ganxos i talons", Marçà, Priorat

2017·05 : "plou de tot menys aigua", Marçà, Priorat

2017·03 : bivac: una hamaca en la paret, Marçà, Priorat

2017·03 : "fissura hawk", Marçà, Priorat

2017·02 : bivac en la paret, Marçà, Priorat