el gràfic de tgn

2015·03·12 - Assemblea ICV tgn

contactar

Eleccions municipals:

informació i debat sobre els darrers contactes en relació amb el procés de confluència

el gràfic


Ass. icv Tgn 01

Ass. icv Tgn 02

Ass. icv Tgn 03

Ass. icv Tgn 04

Ass. icv Tgn 05

Ass. icv Tgn 06

Ass. icv Tgn 07

Ass. icv Tgn 08


home GSF

fb el_grāfic

twitter: @genofoto

Totes les fotos són Đ Genoveva Seydoux + info ACÍ