home GSF

Contacte

home el_gràfic


email: elgrafic [at] tinet.cat

web: www.genofoto.net

twitter: @genofoto

instagram: @bigwallgine


important!

nota important!

Fotògrafa i Doctora en Sociologia

 

Entre el 2010 i el 2017 vaig dedicar gran part de la meva activitat professional al reportatge gràfic de les lluites polítiques i socials, en particular a Tarragona. Ara em centro més aviat en l'escalada artificial i en solitari

 

Entre el 2010 y el 2017 dediqué la mayor parte de mi actividad profesional al reportage gráfico de las luchas políticas y sociales, en particular en Tarragona. Ahora me centro más en la escalada artificial y en solitario..

 

Entre 2010 et 2017 j'ai consacre une part importante de mon travail au reportage graphique des luttes politiques et sociales, en particulier à Tarragona. Actuellement je me centre essentiellement à l'escalade artificielle et en solitaire.

 

veure el C.V.