©genofoto, escalada

"una història boja de ganxos" - 1 llarg curtet
("a crazy hooks story")

(variació de la via 'lo passeig de l'esquirol')
escalada artificial en solitari - 05/03/2021 (32 fotos)
anar al vídeo del sostre

© genofoto, 2021 // twitter: @genofoto // instagram: @genofoto